Vodohospodářské stavby

Autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb  ČKAIT č. 0009557 a odpovědný řešitel hydrogeologických prací MŽP  č. 1994/2005

1. Projektová činnost

projekty vodohospodářských staveb se specializací:
-  vodovodní a kanalizační přípojky
-  projekty studní, zhotovení veškeré projektové dokumentace pro územní řízení
-  projektová dokumentace pro stavební povolení  a povolení odběru  podzemních vod
-  legalizace studní podle novely zákona o vodách

2. Hydrogeologické práce

- hydrogeologické posudky pro možné jímání podzemních vod
- projekty hydrogeologických prací

3. Zabezpečení odborné firmy na zhotovení vodohospodářských staveb.

Rozhodnutí Rozhodnutí Autorizace


Kontakt

Ing. Petra Herrmannová
Za Školou 10
250 89 Lázně Toušeň
777 312 337
FAX 326 992 183

Ing. Petra Herrmannová