Projekt pro územní, stavební a vodoprávní řízení

Projekt studny pro její dodatečné povolení

 

A) Hydrogeologické posouzení předmětného pozemku.
Podklady pro zpracování hydrogeologického posudky, z prohlídky terénu lze zajistit údaje pro konstrukci studny, její hloubku, její průměr, zjištění možných ochranných pásem, možné vytýčení studny apod. ¨

Výsledek: protokol se zjištěnými údaji, vytýčení vrtu, schématická konstrukce vrtu

B) Projekt studny
Vypracovaný autorizovanou osobou v oboru vodohospodářských staveb s vyjádřením odpovědného řešitele - hydrogeologa  (pro územní, stavební a vodoprávní řízení opatřený příslušnými kulatými razítky autorizované osoby a hydrogeologa)

C) Zajištění vrtných prací

Cena dle dohody.


Kontakt

Ing. Petra Herrmannová
Za Školou 10
250 89 Lázně Toušeň
777 312 337
FAX 326 992 183

Ing. Petra Herrmannová