ODKAZY

Státní báňská správa České republiky www.cbusbs.cz
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz
Envi  Web-  enviromentální informační server www.enviweb.cz
Geo Web - geologický informační server  www.gweb.cz
Česká geologická služba www.cgu.cz
Terratest s.r.o. - inženýrsko geologický průzkum www.terratest.cz

Kontakt

Ing. Petra Herrmannová
Za Školou 10
250 89 Lázně Toušeň
777 312 337
FAX 326 992 183

Ing. Petra Herrmannová