Odhadce ložisek nerostných surovin a báňských podniků


Vysoká škola ekonomická - Institut oceňování majetku

Specializační studium zaměřené na oceňování báňských podniků a ložisek nerostných surovin podle mezinárodně uznávané metodiky.

Osvědčení:

Obvodní báňský úřad Kladno, Kozí 4, Praha 1, 110 00

Osvědčení o odborné způsobilosti závodního lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun Č.j.: 1415/I/06

Osvědčení o odborné způsobilosti závodního Č.j.: 1415/II/06

Osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta Č.j.:1415/III/06

Osvědčení  Osvědčení  Osvědčení

Vzdělání:

Vysoká škola báňská, VŠB-TU Ostrava
Hornicko-geologická fakulta,
studijní program - Komerční inženýrství v oblasti nerostných surovin

Vysoká škola ekonomická - Institut oceňování majetku
Specializační studium zaměřené na oceňování báňských podniků
a ložisek nerostných surovin - odhadce

Vysoká škola ekonomická, Praha  
studijní program - Podniková ekonomika a management


Kontakt

Ing. Petra Herrmannová
Za Školou 10
250 89 Lázně Toušeň
777 312 337
FAX 326 992 183

Ing. Petra Herrmannová