Vítáme Vás na našich stránkách.

 

Nabízíme spolupráci v široké oblasti  prací souvisejících s hydrogeologickou činností a vodohospodářskými stavbami, dále v oblasti výkonu odborně způsobilé osoby - závodního lomu, báňského projektanta a závodního pro činnosti dle zák. 61/1988 Sb., O hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Těšíme se na spolupráci 

Ing. Petra HERRMANNOVÁ


Odborně způsobilá osoba pro výkon funkce: 
Závodní lomu pro těžbu Č.j.: 1415/I/06
Závodní  Č.j.: 1415/II/06
Báňský projektant  Č.j.:1415/III/06


Kontakt

Ing. Petra Herrmannová
Za Školou 10
250 89 Lázně Toušeň
777 312 337
FAX 326 992 183

Ing. Petra Herrmannová